Historijat škole

Srednja tehnička škola u Sarajevu osnovana je 1889.godine, već od prve, 1889./1890. školske godine, ima u svom sastavu građevinski odsjek. Ovo je prva i najstarija tehnička škola u našoj zemlji i na Balkanu. Počela je sa radom sa dva odsjeka, građevinskim i šumarskim. Tada i danas , potrebe za srednje stručnim kadrovima,tehničarima, određenih struka i profila bile su velike, što , pored ostalog, predstavlja osnovni razlog osnivanja i daljeg razvoja i postojanja ove škole.

Prve školske godine bilo je upisano po jedno odjeljenje prvog razreda u oba odsjeka, a bilo je ukupno 27 učenika. Prvi direktor škole bio je priznati i uvaženi profesor Luka Karaman. Građevinski odsjek postojao je jedinstveno sve do 1919. da bi poslije bio podijeljen na dva smjera: građevinsko i poljoprivredno graditeljstvo. Završeni – diplomirani učenici škole sticali su i poseban renome u okviru svoje struke i šire zahvaljujući prvenstveno i ugledu škole kojeg je ona sticala ubrzo nakon osnivanja i u toku daljeg rada.

Škola je , posebno građevinski odsjek, sudjelovala na izložbi u Budimpešti 1896. i dobila „ Veliku Kolajnu“, a već 1898. na velikoj izložbi u Beču i posebnu „ DIPLOMU“. Škola je 1913. organizovala i vlastitu veliku izložbu koja je uspješno prezentirala sadržaj rada, ulogu i značaj škole za širu javnost.

Uz postijeće odsjeke Srednja tehnička škola dobija 1920./21. godine mašinski, 1924./25. geometarski ( geodetski), a 1927./28. školske godine industrijsko – drvarski odsjek dok se 1932. godine ukida geometarski odsjek ( postojeći učenici nastavili su školovanje u Beogradu). Škola je u početku mijenjala lokacije svog rada, da bi od školske 1936./37.godine preselila u novu zgradu na Marin – Dvoru, gdje se i danas nalazi.

Uoči izbijanja Drugog svjetskog rata, krajem marta 1941. godine, škola privremeno obustavlja rad. U toku ratnog perioda ( 1941. – 1945.) škola djeluje u posebnim uslovima. U veći dio zgrade smještena njemačka vojska, a manji dio koristila je škola. Već u jesen 1945. godinestekli su se uslovi za nesmetan početak prve školske 1945.-1946. godine u novoj Jugoslaviji.

Dugi niz godina djelovalo je u okviru škole Kulturno – umjetničko društvo Josip Jovanović, kojeg su sačinjavale brojne sekcije. Brojne su radne akcije od značaja na kojima su organizirano učestvovali učenici škole: Akcija Brčko – Banovići ( 1946.), Šamac – Sarajevo ( 1947.), Novi Beograd ( 1948.), Autoput Bratstvo – Jedinstvo ( Beograd – Zagreb, 1948.-1950.), Jablanica ( 1951.), Doboj – Banja Luka ( 1952.) i drugi poduhvati.

Od 1948./1949. školske godine formira se posebno Građevinska srednja tehnička škola. Od 15.-22. juna 1949. otvorena je velika izložba škole.

Po završetku nastave i školske godine, 31. augusta 1952. gasi se Građevinska srednja tehnička škola kao saamostalna institucija da bi u narednoj godini ponovo radila kao odsjek u sastavu matične Srednje tehničke škole ( zvaničan naziv; Industrijska srednja tehnička škola u Sarajevu). Od školske 1958./1959. godine škola je ponovo samostalna pod imenom Građevinska tehnička škola. U toku drugog dijela školske 1961./1962. godine dolazi do aktivnosti koje će konačno dovesti do formiranja Građevinskog školskog centra u Sarajevu. Građevinski školski centar je osnovan i počeo sa radom školske 1962./1963. godine. U periodu 1968. -1972. godine dolazi do saradnje Geodetske tehničke škole i Građevinskog školskog centra, da bi do integracije došlo 1972. godine. Od školske 1972./1973. počinje da radi Građevinsko – geodetski školski centar. Od početka školske 1988./1989. godine škola djeluje pod zvaničnim nazivom Građevinsko – geodetski obrazovni centar u sarajevu sa obrazovnim jedinicama: Arhitektonsko – građevinska tehnička škola; Građevinsko – hidrotehnička škola; Geodetska tehnička škola.

U periodu od 1992. do 1995. godine nastaje najteži period u dugoj historiji škole kada je tokom agresije na našu zemlju škola morala raditi na više punktova smještenih po čitavom gradu ( uglavnom neuslovne podrumske prostorije). Ipak nakon ratnih iskušenja škola se ponovo vrača obavljanju svojih odgojno – obrazovnih zadataka sa još večim elanom.

Ponosni smo na preko 125 godina odgojno obrazovnog rada naše škole.