Odsjeci

GRAĐEVINSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Tehnička škola priprema i osposobljava učenike za rad i nastavak školovanja na visokoškolskim institucijama. Školovanje traje četiri godine. Nastava je organizovana sa ciljem sticanja odgovarajućih općih i profesionalnih znanja, vještina i navika, razvijanju psihofizičkih sposobnosti i ličnosti, opsposobljavanju za profesionalnu djelatnost u sturci kao i pripremanje za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

U građevinsko-geodetskoj školi učenici se mogu školovati za sticanje slijedećih stručnih zvanja:

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

arch

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • projektovanje objekata visokogradnje (stambeni objekti, javni objekti, industrijski objekti)
 • urbanističko projektovanje (izrada svih vrsta urbanističkih projekata i regulacionih planova)
 • izrada projekata interijera
 • rukovođenje prilikom izvođenja svih objekata visokogradnje
 • nadzor pri izvođenju objekata visokogradnje
 • rukovođenje pri sanaciji i održavanju objekata
 • rad u opštinskim organima i službama
 • rad u javnim preduzećima iz stambeno-komunalne oblasti

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • projektovanje objekata niskogradnje (drumske i željezničke saobraćajnice, mostovi, tuneli, hidrotehnički objekti, objekti komunalne infrastrukture, konstuktivni dijelovi objekata visokogradnje)
 • projektovanje konstrukcije kod objekata visokogradnje
 • projektovanje gradske infrastrukture
 • rukovođenje prilikom izrade svih objekata niskogradnje i visokogradnje
 • nadzor pri izvođenju objekata niskogradnje i visokogradnje
 • rukovođenje pri sanaciji i održavanju objekata
 • rad u opštinskim organima i službama
 • rad u javnim preduzećima iz stambeno-komunalne oblasti

GEODETSKI TEHNIČAR - GEOMETAR

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Škola je takođe opremljena najmodernijim geodetskim instrumentarijem za izvođenje praktične i stručno-teorijske nastave. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • geodetskim organizacijama koje se bave premjerom zemljišta i objekata, te izradom geodetskih planova kao i izradom i reprodukcijom karata svih vrsta i namjena
 • kompanijama iz oblasti građevinarstva
 • organima uprave za imovinsko-pravne poslove.
 • opštinskim i kantonalnim službama
 • organizacijama koje se bave prostornim i urbanističkim planiranjem

GRAĐEVINSKA STRUČNA ŠKOLA

Tehnička škola, u okviru općeg i stručnog obrazovanja, daje stručno-teorijsku i praktičnu osnovu, i osposobljenost za rad, društveni život i dalje stručno osposobljavanje i stalno usavršavanje. učenici stiču zvanje u okviru srednje stručne spreme.

Školovanje traje 3 godine. Cilj odgojno-obrazovne djelatnosti u srednjoj stručnoj školi je sticanje odgovarajućih općih i stručnih znanja, vještina i navika, razvijanje psihofizičkih sposobnosti ličnosti. osposobljavanje za profesionalnu djelatnost u struci i zanimanju, kao i osposobljavanje za daljne stručno usavršavanje.

U stručnoj školi učenici se mogu školovati za slijedeća zanimanja:

ZIDAR-FASADER

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izvođenju i održavanju svih građevinskih objekata (zidanje, malterisanje svih vrsta zidova, izrada hidro i termičkih izolacija, izrada svih vrsta klasičnih fasada, ugradnja stolarije i bravarije, izrada svih vrsta podloga i sl.)

TESAR-KROVOPOKRIVAČ

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izvođenju i održavanju svih građevinskih objekata (izrada drvenih krovnih konstrukcija, izrada oplata, krovopokrivački radovi, postavljanje klasičnih drvenih podova, izrada skele i sl.)

ARMIRAČ-BETONIRAC

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izvođenju i održavanju svih građevinskih objekata (priprema, izrada i montaža svih vrsta armaturnih sklopova-armature, ugradnja betona u sve dijelove nosivih građevinskih konstrukcija-zidovi, ploče, stepeništa, nadprozornici i sl.)

MOLER-FARBAR

Nakon trogodišnjeg školovanja omogućen je rad na izvođenju i održavanju objekata visokogradnje (bojenje zidnih površina, farbanje drvenih i metalnih konstrukcija-stolarija, bravarija, finalna obrada zidnih površina, postavljanje zidnih tapeta kao finalna obrada fasada i sl.)

KERAMIČAR-PODOPOLAGAČ

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izvođenju i održavanju objekata visokogradnje (postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica, izrada teraco podova, plastičnih podova, vinas podova, kamenih podova i sl.)

KAMENOREZAC

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izvođenju i održavanju objekata visokogradnje (postavljanje zidnih i podnih kamenih ploča, izrada spomenika, izrada kamenih zidova, izrada kamene galanterije i sl.)

MONTER SUHE GRADNJE

Školovanje za ovo stučno zvanje traje tri godine, a nakon toga omogućen je rad na izradi pregradnih zidova, oblaganje stropova i podova gipsanim pločama, izradi spuštenih stropova, izradi gipsane štukature, izradi i montaži termičke i zvučne izolacije, izradi i montaži visećih fasada i sl.