RADOVI
UČENIKA
PREZENTACIJA
ŠKOLE

Arhiv članaka iz 2015. godine

22.12.2015.

Ogledni čas

Danas 21.12.2015.godine, u prostorijama skole odrzan je ogledni čas iz predmeta:Tjelesni i zdravstveni odgoj. Tema časa je bila; Poligoni spretnosti i okretnosti. Čas je protekao u radnoj atmosferi, gdje su učenici pokazali svoju spretnost i okretnost izvodeći razne vježbe.

Pohvale idu profesoru Bojić Mirsadu i učenicima II 2geo.

Fotografije možete pogledati ovdje.

18.12.2015.

Ogledni čas

Danas 18.12.2015.godine, u prostorijama škole održan je ogledni čas iz predmeta Geodezija, na temu:Koordinatni sistemi- Računanje direkcionog ugla i dužine strane iz koordinata krajnjih tačaka.

Čas je bio sadržajan i uspješno vodjen od strane profesorice Dženane Mahmutagić. Sve pohvale idu i učenicima III GR koji su aktivno sudjelovali u ovom oglednom satu.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

PREVENCIJA RIZIČNOG PONAŠANJA MLADIH U SAOBRAĆAJU

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo počelo je realizaciju Projekta vršnjačke edukacije iz oblasti bezbjednosti u saobraćaju, s ciljem unapređenja saobraćajne kulture mladih. U okviru projekta pod nazivom „Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju“, 75 učenika završnih razreda srednjih škola proći će odgovarajuću obuku o bezbjednosti u saobraćaju, a potom će stečena znanja prenositi svojim vršnjacima.

Projekt ima za cilj naučiti mlade da percipiraju rizike u saobraćaju kao budući vozači, te ih osnažiti da uspješno prevaziđu sve izazove i neželjene situacije. Resorno ministarstvo realizira projekt u saradnji sa Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Fakultetom za saobraćaj i komunikacije i profesorima srednjih škola. U okviru prve faze ovog projekta, upriličena je edukacija iz oblasti sigurnosti u saobraćaju, pedagogije, metodike, saobraćajne psihologije, kao i općih smjernica za implementaciju Projekta vršnjačke edukacije za 40 profesora srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Oni će kao koordinatori učestvovati u daljoj realizaciji ovog projekta, te pomoći učenicima- budućim edukatorima pri realizaciji vršnjačke edukacije. Takođe, profesori su informisani o očekivanim ishodima Projekta kao i o značaju škole i njene uloge lidera u komunikaciji između učenika, roditelja i lokalne zajednice.

Realiziran je i prvi modul edukacije za učenike-edukatore iz završnih razreda srednjih škola u Kantonu Sarajevo. Oni su se informisali o ciljevima i značaju vršnjačke edukacije i očekivanim ishodima projekta, te su učestvovali u radionicama u cilju usavršavanja komunikacijskih vještina i osjećaja pripadnosti grupi.

Uzeli smo učešće u realizaciji projekta vršnjačke edukacije „Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju „. Anketirani su svi učenici trećih razreda sa ciljem upoznavanja sa nivoom znanja iz oblasti saobraćajne bezbjednosti i kulture. Koordinator projekta za školu je psiholog škole Lejla Osmanagić, a za učenike Katanić Adelisa 4 1a.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

Projekat prevencije maloljetničke delinkvencije

Od 09. – 30. 11. 2015.godine u školi je zajedno sa KJU „Disciplinski centar“ Sarajevo realiziran Projekat prevencije maloljetničke delinkvencije - Predavanja-radionice za učenike: I razreda (5 odjeljenja) u okviru časova odjeljenske zajednice na temu „ Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja - jačanje komunikacijskih vještina važnih za rješavanje konfliktnih situacija“ II razreda (6 odjeljenja) u okviru časova odjeljenske zajednice na temu „Prevencija nepoželjnih oblika ponašanja- jačanje komunikacijskih vještina važnih za rješavanje konfliktnih situacija“

Radionice su realizovali Adnan Džepar, pedagog, Mersiha, Čorbo Mersiha, soc. Radnik i Dženan Fatić, psiholog u saradnji sa Stručnim saradnicama škole.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

REALIZACIJA PROJEKTA „DJECA RATA- DJECI MIRA“

24.11.2015. godine Udruženje maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo, u saradnji sa fondacijom "Krila nade“, a u sklopu projekta „Djeca rata djeci mira“ koji se provodi pod programom "Dijalog za budućnost", koji podržavaju UN agencije u BiH ( UNDP, UNICEF i UNESCO) i Predsjedništvo BiH je realizovalo je predavanje za učenika III I IV razreda . Ovom interaktivnom predavanju su prisustvovali „maloljetni dobrovoljci“ (edukatori), pripadnici nekadašnjih vojnih snaga na području cijele BiH (ARBiH, VRS, HVO). Osnovna ideja projekta je da se prenesu iskustva užasa rata mladim generacijama srednjoškolaca uzrasta od 14. do 17. godina, da se da doprinos u izgradnji mira, suživota i tolerancije u BiH, naročito u gradovima u kojima je mješovita etnička struktura stanovništva i gdje vladaju najveće tenzije i nepovjerenje, te da se na zdravim osnova gradi zdrava budućnost naše zemlje. Kao jedan od ciljeva projekta „Djaca rata - djeci mira“ je i postavljanje temelja zdrave nacije , zdravog društva a tako i zdravog razvoja djece.

U opuštenoj atmosferi, kroz razgovor, učenici su postavljali pitanja bivšim vojnicima, te iz njihovog iskustva saznali sve teškoće i užasi rata.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

Edukativne radionice

Realizirane su edukativne radionice /6/ za učenike III i II razreda u okviru Projekta „Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u adolescentnim vezama“- “- „Rod i spol kroz obrazovni sistem „. Realizatori Vidović Ljiljana – pedagog škole i Osmanagić Lejla – školski psiholog . Projekat je realizovan u organizaciji Fondacije „CURE“ i Opštine Centar a u sklopu 16 Dana aktivizma.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

Predavanje za učenike

Održano predavanje za učenike I razreda na temu „Sigurnost učenika u našem gradu i školi i vršnjačko nasilje, šta mlade osoba mogu poduzeti da se zaštite od nasilja“. Razgovore sa učenicima realiziraju službenici PU Centar Ćurovac Suljo i Tomić Tanja u saradnji sa pedagogom škole Ljiljanom Vidović i školskim psihologom Lejlom Osmanagić. Predavanja se organizuju po odjeljenjima u periodu od 14. do 21. Decembra u okviru časova odjeljenske zajednice.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.12.2015.

STOP KORUPCIJI - REALIZACIJA PROJEKTA „ETIKA U FILOZOFIJI ŽIVLJENJA

U četvrtak, 10.12.2015. godine u 13,15 sati u kabinetu za multimediju je održana TRIBINA „ETIKA POSLOVANJA – STOP KORUPCIJI „. Cilj tribine je promovisanje demokratskih vrijednosti i moralnih načela mladih. Realizator projekta je gospodja Fatima Hukić, prof. ,predsjednica „Udruženja djeca stubovi svijeta“. Tribinu su pripremili i reallizirali učenici :

1. Armina Karić 4 1ge
2. Merdan Haris 4 1ge
3. Heljić Zehra 3a
4. Mandžo Redžad
5. Kajanija Lamija 3 gr
6. Bićo Hamza 3 gr
7. Merdanović Aiša 3 ge
8. Meldijana Memišević 2 2ge


u saradnji sa Amrom Baždar, prof. i Ljiljanom Vidović , pedagogom škole.

Zaključci : 1. Učenici su upoznati sa problemom i oblicima korupcije u našem društvu. Istaknuti su neki primjeri davanja mita i korupcije u raznim oblastima društvenog života uključujući obrazovanje, zdravstvo, policiju itd. 2. Učenicima je ukazano na koji način mogu prijaviti koruptivno djelo / putem telefona, on line formulara , direktno policijskim službenicima/. 3. Učenicima su predstavljeni statistički podaci o mitu i korupciji u BIH. Također je predstavljeni rezultati istraživanja Transparency Inernational Agencije na osnovu kojih je istaknuto visoko mjesto BIH po korupciji. 4. Primanje i davanje mita je krivično djelo za koje su predviđene zakonske sankcije. 5. Metaforički rečeno učenici naše škole su „armatura“ stubova svijeta a koji će nakon „skidanja oplate“ stabilizirati „loše izvedene temelje“ a koje su zatekli prije stečenih moralnih načela.

Fotografije možete pogledati ovdje.

07.12.2015.

Posjeta Muzeju

Primjenjujući nove metode aktivnog učenja i istraživanja u nastavi historije, učenici II 1a su 20.11.2015.g. zajedno sa profesoricom Muberom Pozder posjetili Muzej Sarajevo 1878-1918.g. Učenici su vidjeli stalnu postavku vezanu za period Austro - Ugarske uprave u Bosni i Hrecegovini.

Ova posjeta će značajno doprinijeti boljem razumijevanju nastavnih sadržaja vezanih za ovaj period naše historije. Učenici su naročito uživali u multimedijalnim sadržajima postavke.

Učenici su posjetili i Historijski muzej BiH 4.12.2015.g. gdje su uživali u izložbi “Nikad im bolje nije bilo” koja je rađena u saradnji Muzeja istorije Jugoslavije iz Beograda i Historijskog muzeja BiH iz Sarajeva koja prikazuje fenomen svakodnevnice u Jugoslaviji u periodu 1950-1990.g. U sklopu posjete djeca su obišla i stalnu postavku Opkoljeno Sarajevo.

Fotografije možete pogledati ovdje.

04.12.2015.

Donacija geodetske opreme

Zadovoljstvo nam je objaviti da je naša škola dobila vrijednu donaciju u geodetskoj opremi koja će umnogome doprinijeti unaprijeđenju nastavnog procesa u našoj školi.

Velikodušni donator je inžinjer Vladimir Močević, bivši đak naše škole i čovjek koji je čitav svoj radni vijek proveo radeći na poslovima inžinjera geodezije. Radno iskustvo stjecao je ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na gradilištima bivše nam zajedničke domovine, kao i na gradilištima Bliskog Istoka.

Ovim putem se zahvaljujemo na velikodušnoj donaciji gospodinu Vladimira i njegovom sinu Stefanu Močeviću.

Fotografije možete pogledati ovdje.

27.10.2015.

Let's Do It – milion sadnica za 1 dan

Proteklu subotu je širom Bosne i Hercegovine provedena velika volonterska akcija sadnje drveća „Let's Do It – milion sadnica za 1 dan“. Organizatori akcije su UG „Ruke“ Sarajevo i UG „Mozaik prijateljstva“ Banja Luka. Veliku podršku i ovoj akciji pružila su preduzeća koja gazduju šumama tako što su obezbijedila sadnice, alat i lokacije na kojima se sadilo.

Kao i u prethodnim akcijama, specijalni partner Let's Do It projekta je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine koji je i ove godine logistički ali i konkretnim volonterskim radom uposlenika OKBiH i bh olimpijaca dao veliki doprinos uspješnoj realizaciji Projekta u sve tri faze: čišćenje, edukacija po školama i pošumljavanje.

Naša škole je u ovoj akciji imala volontere koji su u pratnji profesora Zuhrić Edina dali svoj doprinos ovoj lijepoj akciji.

Fotografije možete pogledati ovdje.

27.10.2015.

Posjeta arhitektonskom fakultetu Burch univerziteta

Protekle srijede u sklopu predmeta projektovanje učenici IV1-a odjeljenja u pratnji profesora Šeta Svjetlane I Zuhrić Edina su posjetili izložbu radova studenata prve godine, kao I dio izložbe sa Sarajevo greendesign bienale, a koja se odnosila na “zalenu arhitekturu” individualnih objekata u Sloveniji.

Ovom prilikom se zahvaljujemo profesorici Saneli Klarić koja nam je izašla u susret I organizovala obilazak izložbe.

Fotografije možete pogledati ovdje.

22.09.2015.

Prvi roditeljski sastanak

Dana 17.09.2015.godine, sa početkom u 17 sati u prostorijama škole održan je prvi roditeljski sastanak u novoj školskoj 2015./2016.godini. Istog dana sa početkom u 16-30 sati održan je zajednički roditeljski sastanak za učenike svih prvih razreda.

Sastanku su prisustvovali direktor škole Hajrudin Ramović, pomoćnik direktora Demir Asmir, pedagog škole Vidović Ljiljana, razrednici prvih razreda; Mesihović Munira, Larma Vladimira, Isa Adnan, Vrce Šida i Rustempašić Emir. Direktor škole upoznao je roditelje sa historijatom škole, pravilima o kućnom redu i pravima i dužnostima učenika.

Nakon završenog zajedničkog sastanka razrednici su poveli roditelje učenika u razrede i nastavili roditeljski sastanak.

Fotografije možete pogledati ovdje.

17.09.2015.

POSJETA PASIVNOJ KUĆI

Učenici II2-a razreda posjetili su dana 17.09.2015 god.u pratnji nastavnika stručno-teorijske nastave, prof. Mirzeta Čolpa, prvu Pasivnu kuću u BiH na Kovačima i tom prilikom su obišli objekat i upoznali se na licu mjesta o načinu uštede energije za grijanje,hlađenje,ventilaciju i sanitarnu vodu.

Ovom prilikom se zahvaljujemo investitoru i izvođaču što su omogućili posjet učenicima, te se nadamo i budućoj saradnji.

Fotografije možete pogledati ovdje.

16.09.2015.

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI

Na konferenciji “SARAJEVSKI ENERGETSKI DANI 2015” koja je održana dana 16.09.2015. godine u Sarajevskoj Vijećnici, učešće je uzelo 12 učenika naše škole, u pratnji nastavnika stručno-teorijske nastave, prof. Čolpa Mirzeta.

Tom prilikom učenicima su bile prezentovane III sesije:

I-Institucionalni i zakonski okviri

II-Primjeri dobre prakse

III-Finansijski mehanizmi za realizaciju projekata

te su se upoznali sa trenutnim stanjem u oblasti energetske efikasnosti u BiH.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Gradonačelniku grada Sarajeva Komšić Ivi i Njemačkom društvu za međunarodnu suradnju – GIZ što su omogućili posjet učenicima, te se nadamo i budućoj suradnji.

Fotografije možete pogledati ovdje.

28.08.2015.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici da redovna nastava u školskoj 2015./2016. godini, počinje u
utorak, 01.09.2015. godine u 0800 sati.

Učenicima želimo uspješnu novu školsku godinu.

13.07.2015.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA - PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLE
U DRUGOM KONKURSNOM ROKU
ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU


10.07.2015.

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA - PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLE
U DRUGOM KONKURSNOM ROKU
ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU


06.07.2015.

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA - PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLE
U PRVOM KONKURSNOM ROKU
ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU


02.07.2015.

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA - PRIMLJENIH UČENIKA U PRVI RAZRED ŠKOLE
U PRVOM KONKURSNOM ROKU
ZA ŠKOLSKU 2015./2016.GODINU

PRELIMINARNA RANG LISTA UČENIKA ZA
TEHNIČKU ŠKOLU

PRELIMINARNA RANG LISTA UČENIKA ZA
STRUČNU ŠKOLU


02.07.2015.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH I VANREDNIH ISPITA


23.06.2015.

OBAVJEŠTENJE
Za učenike koji konkurišu za upis u prvi razred škole


15.06.2015.

Izlet u Jajce

Uposlenici škole su nakon završetka nastavne godine posjetili grad Jajce.

Jajce se, u pisanom dokumentu, prvi put pominje 1396. godine kada se Hrvoje Vukčić naziva jajačkim ("conte di Jajcze"). Osnivač grada, veliki vojvoda Bosanskog kraljevstva i herceg splitski Hrvoje Vukčić Hrvatinić, čovjek, čije su moći nadilazile i moći kraljeva ostavio je vječan i poseban pečat u razvoju Jajca. Nakon njegove smrti 1416. godine, grad je prešao u posjed kraljevske bosanske porodice Kotromanić, koji su ga pretvorili u jedan od svojih stolnih gradova. U 15. stoljeću Jajce je bilo sjedište bosanskih kraljeva, u kojem je 1461. godine okrunjen posljednji bosanski kralj, Stjepan Tomašević. U pohodu na Evropu, Turci su 1463. godine osvojili Jajce i pogubili kralja, čije se kosti danas čuvaju u Franjevačkom samostanu.

Ovaj „muzej pod vedrim nebom“ njeguje više od 22 nacionalna spomenika, od kojih je 10 nulte kategorije. Još od 1979. godine pokrenuta je inicijativa za upis Jajca na Listu svjetske UNESCO-ove baštine,a ponovo je oživljena od 2005. godine. Na području Jajca pronađene su mnoge značajne kulturno-historijske znamenitosti, među kojima se posebno ističe hram boga Mitre, koji je najstariji spomenik u Jajcu i potiče iz 4.st. Ovaj najznačajniji antički spomenik u BiH, otkriven je 1931. godine, a predstavlja staro indoiransko božanstvo Sunca i svjetlosti, čiji su kult iz Male Azije donijeli rimski vojnici. Tvrđava (kastel, citadela) je srednjovjekovna tvrđava, koju je podigao graditelj Jajca. Medvjed kula, koja se ubraja u najstarija fortifikacijska obilježja u BiH predstavlja posljednju odbrambenu kulu izgrađenu između 1448.-1463. godine u bosanskom kraljevstvu. Bitno je još spomenuti i misterioznu katakombu, koja uz sebe veže brojne legende. Nalaze se pod zemljom, uklesane u živu stijenu, a predstavljaju hram i podzemnu grobnicu posljednjeg bosanskog kralja, izgrađene 410.godine. Na desnoj obali Vrbasa, u mjestu Podmilačje, udaljenom 7km od Jajca nalazi se jedina sačuvana crkva gotičkog stila u BiH. Crkva sv. Ive Krstitelja poznata je po tome što svake godine 24. juna na desetine hiljada hodočasnika iz raznih krajeva Evrope dolaze u Podmilačje vjerujući u iscjeliteljsku moć sv. Ive. Među objekte sakralne arhitekture ubraja se i Franjevački samostan izgrađen u XIX stoljeću, u kojem se u staklenom kovčegu čuvaju kosti posljednjeg bosanskog kralja, Stjepana Tomaševića. Kao objekat istočnjačke arhitekture, u centru grada sagrađena je 1753. godine džamija Esme-sultanije, žene bosanskog vezira Mehmed-paše Muhsinovića, te se ubraja među posljednje građevine ove vrste sagrađene pod kupolom na teritoriji BiH. Prema legendi vjeruje se da je mlada sultanija "bolovala od teške bolesti" i da su joj hodže rekle "da će ozdraviti ako podigne zadužbinu.

Grad Jajce predstavlja pozornicu, na kojoj su nastali mnogi važni događaji i dokumenti, ali također iznjedrene su i mnoge znamenite ličnosti, te se svakako pisanim, ali i usmenim predanjima prepričava bogata prošlost ovog grada. Neobični pejzaži i prelijep krajolik, koji stvaraju rijeka Pliva sa veličanstvenim vodopadom, koji se obrušava niz sedru, visoku 21 metar i spada među 12 najljepših vodopada u svijetu, te nestaje u kanjonu rijeke Vrbasa i baš u ovom gradu se ujedinjuju u jedno, svakako vrijedi vidjeti. Izlet je protekao u lijepom druženju i ugodnoj atmosferi.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

11.06.2015.

Praktičan rad

U junu mjesecu učenici trećeg razreda građevinsko odjeljenje naše škole su, na časovima Hidrotehnike iz oblasti Regulacije vodotoka kod profesorice stručno-teorijske grupe predmeta Hatidže Malanović,dipl.ing.građ. , dobili zadatak da kao praktičan rad od jednostavnih materijala i uz što manje troškove samostalno urade makete osiguranja riječnog korita od poplava.Učenici su bili podjeljeni u četiri grupe:

Plava grupa: Bićo Hamza,Pandžić Ivana,Elkaz Benjamin,Babačić Ajas,Đokić Husein,Numanović Haris

Crvena grupa: Gagula lejla, Mušinović Berin, Jašar Adnan,Nuhanović Mehmedalija,Hošić Dženan, Panjeta Enes

Zelena grupa: Hodžić Aldin,Milić Adnan, Buzaljko Tarik,Gusić Mirza,Bijedić Haris,Škrijelj Mirhat

Žuta grupa: Kaltak Anes,Dautović Hasan, Banda Mirnesa, Bećirević Harun,Sejfić Edhem,Šehić Arman

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

29.05.2015.

Sajam kreditiranja VOLONTIRAJ KREDITIRAJ 2015

Dana 21.05.2015 godine naši učenici Katanić Adelisa, Kučanin Meldina i Bukva Armina predvođeni profesoricom Biščević Fehmom I voditeljem Vijeća učenika profesorom Irfanom Kerešom učestvovali su na Sajmu kreditiranja-završnoj aktivnosti projekta Volontiraj kreditiraj za 2014 godinu. Projekat naše škole bio je vezan za rada na alu folijama. Sajam kreditiranja organizovan je u Domu mladih na Skenderiji, gdje su bili prisutni predstavnici svih škola sa područja BiH čije projektne aplikacije su bile prihvaćene od strane stručne komisije Infohouse-a. Ove godine prezentacije projekata vršile su se u okviru jedne od 5 tematskih grupa projekata: humanitarni rad, kultura, sport, neformalno obrazovanje I ekologija. Svaka škola imala je 2 min govorne prezentacije a nakon toga druge škole su imale priliku postaviti nekoliko pitanja o projektu. Nakon prezentacije projekata uslijedilo je glasanje unutar grupa sa nemogućnošću davanja glasa svojoj školi. Nakon zbrajanja glasova organizator je objavio imena pobjedničkih projekata.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

29.05.2015.

Posjeta radionici za izradu stolarije

Učenici III2-a razreda posjetili su dana 28.05.2015. god. u pratnji nastavnika stručno-teorijske nastave, prof. Mirzeta Čolpa, radionicu na Ilidži firme ANS drive d.o.o i tom prilikom obišli pogon i vidjeli na licu mjesta – cijeli proces izrade drvene stolarije..

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru firme i šefu pogona što su nam omogućili posjetu sa učenicima, te se nadamo i budućoj saradnji.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

26.05.2015.

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG I ZAVRŠNOG ISPITA


22.05.2015.

Ogledni čas iz predmeta Matematika

Dana 19.05.2015.godine u prostorijama škole, profesor matematike Admir Pljevljak, održao je ogledni čas na temu: Sistem od dvije linearne jednačine sa dvije nepoznate, nastavna jedinica: Metoda suprotnih koeficijenata - Gaussov metod.

Profesor je dao sve od sebe da na jedan zanimljiv način predstavi novu nastavnu jedinicu i pomogne učenicima u lakšem usvajanju znanja. Čas je protekao u radnoj atmosferi uz aktivno učešće učenika. Profesor i učenici zaslužili su pohvale za ovaj čas.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

21.05.2015.

EDUKACIJA „SAZNAJ, EDUCIRAJ - ZA BOLJI ŽIVOT BEZ DROGE"

Dana 11. i 12. Maja 2015. godine održana je edukacija učenika pod nazivom "Saznaj, educiraj- za bolji život bez droge" . Edukacija je dio projekta prevencije ovisnosti, realizovana je u organizaciji NVO Proslavi oporavak a održana je u prostorima JU- Prva gimanzija.

Našu školu su predstavljali učenici Mujagić Nejra I1a i Sadiković Almin IIgr.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

21.05.2015.

Program profesionalne orijentacije za učenike IV razreda

U okviru programa profesionalne orijentacije učenika u martu/ aprilu/maj održana predavanja za učenike završnih razreda na teme „Potrebe kadrova na tržištu rada“ i „Procedura prijave na evidenciju nezaposlenih osoba „ . Predavanja su realizirana u saradnji sa JU Zavod za zapošljavanje KS a a održala ih je Jakupović Tamara, dipl.psih. Koordinatori realizacije programa su bile stručne saradnice pedagog škole Ljiljana Vidović,prof., psiholog škole Lejla Osmanagić,dipl.psih. i socijalna radnica Lejla Škrijelj, dipl.soc.rad.

20.05.2015.

Donacija Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove našoj školi

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 20. 5. 2015. godine, izvršena primopredaja donirane računarske opreme Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi iz Sarajeva.

Tokom posjete direktor Uprave nas je upoznao s radom, nadležnostima i budućim planovima Uprave. Takođe, izrazio je i zadovoljstvo da donacijom računarske opreme Uprava može dati svoj doprinos što kvalitetnijem školovanju budućih generacija.

Zahvaljujemo se na doniranoj opremi.

09.05.2015.

VII festival rada srednjih tehničkih škola BiH

09.05.2015.godine predstavnici naše škole su uyeli učešće u VII festivalu rada srednjih tehničkih škola BiH, koji se održao u Gradačcu. Našu školu se predstavljali učenici IV stepena , arhitektonski tehničar Baručija Dženan, građevinski tehničar Deljanin Ezher i geodetski tehničar Majdanac Ahmed. Ovom prilikom posebno pohvaljujemo Majdanac Ahmeda koji je osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji. Zahvaljujemo se domaćinu JU Mješovitoj srednjoj školi "Hasan Kikić", na gostomprimstvu i odličnoj organizaciji takmičenja.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

07.05.2015.

Predmet Saobraćajnice – izložba maketa tunela učenika IV1gr i IV2gr

U aprilu mjesecu maturanti IV1gr i IV2gr razreda naše škole su, na časovima Saobraćajnica kod nastavnice stručno-teorijske grupe predmeta Aide Kapetanović , dipl.ing.građ. , dobili zadatak da kao praktičan rad od jednostavnih materijala i uz što manje troškove samostalno urade makete tunela. Učenici su bili podijeljeni u četiri grupe:

I. Tunel na autoputu,
IV 1gr - Deljanin Ezher, Karač Haris, Murtić Haris, Kurić Ahmed, Kovač Benjamin;
IV 2gr - Ramić Ajla, Vražalica Amir, Beganović Ilma, Haseljić Šejla;

II. Tunel na magistralnoj cesti,
IV 1gr - Konjicija Amil, Čizmić Mirnes, Bečić Merima, Kljuno Almina, Pandža Boris ;
IV 2gr - Beganović Emin, Jahić Aida, Bešlija Kemal, Babić Bakir, Kadrić Semir ;

III. Tunel na dvokolosiječnoj pruzi,
IV 1gr - Hasković Nidal, Fazlić Harun, Adilović Aldijana, Solaković Amina, Kadrić Nađa;
IV 2gr - Ćuk Naida, Čutuna Mahira, Sušić Aldin, Milić Eldar ;

IV. Galeriju
IV 1gr - Memić Azra, Mehović Lejla, Rizvan Haris, Komarica Nejla, Branković Amar.
IV 2gr - Čutuna Amra, Adilović Ajna, Bešlija Emina, Tucak Sedad.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

29.04.2015.

Radionica

Učenici naše škole njih 12 zajedno sa prof.Mirzetom Čolpa su 24. aprila/travnja 2015. godine sudjelovali na kreativnoj radionici organizovanoj u sklopu projekta "Učini svojim!".

Predavanje učesnicima o street artu i značaju očuvanja kulturnog naslijeđa održao je street artist i arhitekta Mensur Demir. Učesnici su uz pomoć Mensura Demira i Maje Zećo, grafičke dizajnerice, u praktičnom dijelu radionice izradili grafit inspirisan kulturnom baštinom. Praktični dio radionice održan je na Trgu djece Sarajeva.

Ovom prilikom se zahvaljujemo organizaciji CHwB BiH na interesu i pozivu

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

29.04.2015.

Ogledni čas

Ogledni čas iz predmeta Engleski jezik održala je nastavnica Dugalić Silvana, prof. u III 2a odjeljenju. Nastavna jedinka „LONDON“.

24.04.2015.

XIII Kantonalno tamičenje iz engleskog jezika

Na XIII Kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika za učenika srednjih škola naš učenik Emin Beganović 4 1geo , profesorica engleskog jezika Larma Vladimira, osvojio je 14 mjesto u konkurenciji od 24 učesnika.

22.04.2015.

Etika u filozofiji življenja, etika poslovanja

U Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH, je održana manifestacija predstavljanja projekta “Etika u filozofiji življenja, etika poslovanja – stop korupciji, odgoj, obrazovanje, dijalog, mladi za mlade, sutra mladi BiH – jedan od jačih stubova svijeta” a u organizaciji Udruženja “Djeca stubovi svijeta”. Pedagog škole Ljiljana Vidović,prof. zajedno sa osam učenika četvrtog razreda JU Srednje građevinsko-geodetske škole Sarajevo uzeli su učešće u ovoj manifestaciji koja promovira širenje univerzalnih životnih vrijednosti, vrijednosti obrazovanja i znanja, etičnosti , kulture ponašanja , tolerancije, dijaloga i međusobnog razumijevanja među ljudima. Pozdravljamo dugogodišnje zalaganje gospođe Fatime Hukić u radu sa mladima BIH i njenoj težnji da kroz realizaciju ovog projekta od njih stvori dobre ljude i „ jedan od jačih stubova svijeta „.

Odjeljenje

Prezime i ime učenika

IV2a

HRNJIĆ ZERINA

IV2a

KREMO RIJAD

IV1gr

DELJANIN EZHER

IV1gr

KURIĆ AHMED

IV1ge

MUJAGIĆ ADNA

IV1ge

HAMZIĆ AMAR

IV2ge

KULJANČIĆ AMRA

IV2ge

KOPIĆ MEVLUDIN

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

18.04.2015.

Takmičenje - Projekt Građanin - CIVITAS

Na općinskom takmičenja Projekt Građanin-CIVITAS koje je održano 18.4.2015. godine (subota), u prostorijama OŠ „Vladislav Skarić „ ekipa naše škole osvojila je 2.mjesto sa temom „Bespravna gradnja u Kantonu Sarajevo „.
Ekipu škole činili su sljedeći učenici:

1. Kadrić Samir III1a
2. Adela Banda III2a
3. Amina Franca III2a
4. Elma Jahić III2a
5. Irhad Ramić III2a
6. Dženana Kurbegović III2a
7. Lejla Gagula IIIgr
8. Haris Merdan III1ge
9. Armina Karić III1ge

Učenici su bili u pratnji profesorice Amre Baždar. Čestitamo na postignutom uspjehu !

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

17.04.2015.

Realizacija Projekta prevencije ovisnosti

U toku je realizacija Projekta prevencije ovisnosti u saradnji sa JU Terapijska zajednica „Kampus“. Saradnja se ogleda kroz radionice za učenike:
Odjeljenja I razreda na temu (6 odjeljenja)„ Promocija zdravih životnih stilova življenja i prevencija ovisnosti“ mjesec mart/april 2015. godine i Odjeljenja II razreda ( 4 odjeljenja) na temu „Kako reći NE i uloga vršnjaka u prevenciji ovisnosti“- Mart/april 2015. godine.

Koordinatori realizacije su pedagog škole Ljiljana Vidović,prof. , psiholog Lejla Osmanagić, dipl.psiholog i socijalna radnica Lejla Škrijelj, dipl.soc.rad.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

17.04.2015.

Posjeta Stambeno poslovnom objektu u izgradnji A+6 u Gundulićevoj ulici.

Gradilište posjetili učenici III 1a /21 učenik/ i III 2a / 20 učenika/ u pratnji nastavnica predmeta Građevinske konstrukcije i Fizika zgrade Biščević Fehme,DIA i Kaljić Envere , DIA.

17.04.2015.

Predavanje za roditelje učenika I razreda

16.04.2014. je održano predavanja za roditelje učenika I razreda na temu „ Porodično okruženje i stilovi roditeljstva kao važan faktor prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. Predavanje je realizovano u saradnji sa stručnim saradnicama JU Terapijske zajednice „Kampus“ Selmom Šehić, dipl.soc. i Selmom Smajić, soc.rad. a u prisustvu pedagoga škole Ljiljane Vidović, prof. i odjeljenskih starješina I razreda.

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

16.04.2015.

Atletski kup

Održan Atletski kup za srednje škole 2015 - učešće naših učenika. Osvojena mjesta:

1. Benko Karić 3 1geo, 400m – 1.mjesto
2. Nejra Hrustemović , 400 m – 3.mjesto
3. Salmir Mekić 3 1geo, kugla – 1.mjesto
4. Adna Mujagić IV 1geo, kugla – 2.mjesto

Učenici su bili u pratnji nastavnika Tjelesnog i zdravstvenog vaspitanja Bojić Mirsada ,prof. i Isa Adnana,prof.

15.04.2015.

Obavještenje

Učenici naše škole, njih 12, zajedno sa pedagogom škole Ljiljanom Vidović, učestvovali su 14.aprila 2015.godine, na centralnoj tribini učenika srednjih škola Općine Centar na temu: "Etika poslovanja-stop korupciji, etika u filozofiji življenja", u organizaciji Udruženja "Djeca stubovi svijeta".

14.04.2015.

Takmičenje

14. - 15.04.2015. godine u okviru predmeta Projektovanje održano je takmičenje na temu „Javni objekti – škole „. – izrada idejnog projekta sa 4 matične učionice. Učenici su prezentirali svoje idejne projekte. U ocjenjivanju i odabiru najboljih učestvovali su gosti : Direktor škole Ramović Hajridin,dipl.ing.hem., pomoćnik direktora Asmir Demir,prof, pedagog škole Ljiljana Vidović, prof, te nastavnici stručno-teorijske grupe predmeta Pelja Minka , Arnautović Samir,DIG, Hrnjić Arma,prof BHS jezika i književnosti , i predmetni nastavnici Mesihović Minka, DIA, Šeta Svjetlana,DIA, i Zuhrić Edin,DIA. U ocjenjivanju svoj glas su dali i učenici. Najboljim radovima proglašeni su:

IV 1a
1. Kulaglić Sabina
2. Saračević Azaudin
3. Ćatić Senka
4. Ibrahimović Selma

IV 2a
1. Kremo Rijad
2. Hrnjić Zerina
3. Ali Shanan Jasin
4. Mekić Edin

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

14.04.2015.

Ogledni čas

Profesorica Geodezije Enisa Kuljuh, dana 14.maja 2015. godine, u odjeljenju III 2geo održala ogledni čas na temu: Instrumenti za tahimetrijsko snimanje. Času prisustvovali direktor Hajrudin Ramović, pomoćnik direktora Asmir Demir, pedagog škole Ljiljana Vidović, te profesori stručno-teorijske nastave; Šida Vrce, Irfan Kereš i Alma Jordamović. Nastavnik i učenici uspješno prezentirali temu nastavnog sata

09.04.2015.

Posjeta Bošnjačkom institutu

09.04.2015.godine nastavnice stručno-teorijske nastave Mesihović Munira, DIA i Šeta Svjetlana, DIA sa učenicima IV 1a posjetili su Bošnjački institut i izložbu „Matrakčijevi gradovi“. Izložba prikazuje urbanističke skice gradova Balkana, Azije i Male Azije a djelo su Nasuha Matrakčija, mušketara, matematičara, kaligrafa i historičara.

09.04.2015.

"Učini svojim!" - Digitalizacija u kulturnom naslijeđu

Učenici/e iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva 31. marta/ožujka 2015. godine sudjelovali/e su na kreativnoj radionici organizovanoj u sklopu projekta "Učini svojim!". Učenici/e su posjetili Vijećnicu, Despića kuću, Muzej 1878-1918 i Bošnjački institut - Fondaciju Adil Zulfikarpašić. Tokom posjete saznali su više o historiji Sarajeva i njenog razvoja kroz stoljeća. Praktični dio radionice održan je u kancelarijama CHwB-a, gdje su uz pomoć edukatorice Tatjane Mijatović izrađivali 3d modele. Ovaj projekat finansira EU, a realizuje ga Kulturno naslijeđe bez granica uz partnerstvo sa Bošnjačkim institutom - Fondacijom Adil Zulfikarpašić i US Alumni u BiH.

Fotografije možete pogledati na slijedećem linku.

08.04.2015.

Ogledni čas

Profesorica predmeta Fizika zgrade i instalacije Envera Kaljić, održala je 08.aprila 2015.godine, ogledni čas na temu: Kupatila. Čas održan u odjeljenju III 2a. Času prisustvovali direktor Hajrudin Ramović, pomoćnik direktora Asmir Demir, pedagog škole Ljiljana Vidović, te profesori stručno - teorijske nastave; Minka Pelja- Vasilić i Hatidža Malanović. Učenici zajedno sa nastavnikom na jako zanimljiv način predstavili nastavnu temu.

05.04.2015.

Takmičenje iz vjeronauke "Sira - životopis Muhammeda, a.s."

U nedjelju, 5.4.2015. godine, Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizirala je 2. nagradno takmičenje iz vjeronauke za učenike srednjih škola pod nazivom "Sira - životopis Muhammeda, a.s." Naš učenik Edin Maslo, I osvojio je 12.mjesto.
Na takmičenje se prijavilo 5208 učenika srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Sandžaka, koje se realiziralo na 21 lokaciji u Bosni i Hercegovini, jednoj u Hrvatskoj i jednoj u Sandžaku.

01.04.2015.

X Kantonalno tamičenje iz matematike

Na XX Kantonalnom takmičenju učenika u matematici koje je održano 01. i 02.04.2015. godine učenik 3 1geo Tarik Šurković, profesor matematike Pljevljak Admir, osvojio je 15 mjesto u konkurenciji od 47 učesnika.

28.03.2015.

Takmičenje - Crveni Krst

28.03.2015. održano Opštinsko takmičenje Crvenog krsta u pružanju prve pomoći. Takmičenje je održano u Drugoj gimnaziji. Naši učenici su osvojili 9.mjesto. Ekipu su činili:
1. Kolić Hana III 1a 2. Katanić Adelisa III 1a 3. Ćatić Senka IV 1a 4. Dautović Nedim IV 1a 5. Gušo Rialda IV 1a 6. Hozić Maira IV 1a

Fotografije možete pogledati na sljedećem linku.

25.03.2015.

Ogledni čas

Profesor matematike Damir Bektešević, održao je ogledni čas u odjeljenju I 1a na temu: Linearne jednačine. Času prisustvovali direktor Hajrudin Ramović, pomoćnik direktora Asmir Demir i pedagog škole Ljiljana Vidović. Čas protekao u radnoj atmosferi, gdje su i nastavnik i učenici pokazali svoje znanje.

18.03.2015.

Posjeta sajmu "Interio & Exterio"

Učenici III 1a i III 2a naše škole predvođeni profesoricama Biščević Fehmom i Kaljić Enverom, posjetili su sajam "Interio& Exterio" i informisali se o savremenim dotignućima u uređenju interijera i exterijera.

Fotografije možete pogledati na slijedećem linku.

ARHIV ČLANAKA IZ 2014. GODINE