JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo

Vijeće roditelja

Školska 2021/2022. godina

 

Ime i prezime

Razred

Sabina Morić

I 1a

Aldijana Laličić

I 2a

Adis Gackić

I gr

/

I geo

Adil Godinjak

I mj

Amina Tihić

II a

Kenan Gačanović

II gr

Enesa Spahija

II 1geo

Elvedin Hasanović

II 2geo

Maida Šabić

II mj

Renata Logić

III a

/

III gr

Sausan Hodžić

III 1geo

Muhamed Ćatović

III 2geo

Nerma Proho

III mj

Almir Salihović

IV 1a

Nezir Prljača

IV 2a

/

IV gr

Esad Hećo

IV geo

 

 

Predsjednik Vijeća roditelja

Edita Mizdrak-Kalač

Zamjenik

Esad Hećo

Zapisničar

Almir Salihović