JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo

Uprava škole

 

Demir Asmir, prof

Direktor škole

 Čolpa Mirzet, d.i.a

Zamjenik direktora

Arnaut Minka, dipl. pravnik

Sekretar

 

Računovodstvo

 

Čobo Sajima, dipl.oec.
Šef Računovodstva

 

Munira Dautović
 Administrativni radnik

 

Stručni saradnici

 

Ćosović Jasna, prof.
Pedagog

Hadžikadunić Dubravka, prof.
Bibliotekar

Osmanagić Lejla, dipl.psiholog
Psiholog

Škrijelj Lejla, dipl.scr
Socijalni radnik

 

Nastavnici opšteobrazovne nastave

 

Nudžejma Zaimović, profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.

Hrnić Arma, profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.

Larma Vladimira, profesor engleskog jezika.

Dugalić Silvana, profesor engleskog jezika.

Bajrektarević Lejla, profesor fizike.

Muhović Dalila, profesor hemije.

Bojić Mirsad, profesor sporta.

Isa Adnan, profesor sporta.

Pozder Mubera, profesor historije.

Bektešević Damir, profesor matematike.

Kos-Raščić Mersiha, profesor matematike.

Pljevljak Admir, prof, profesor matematike..

Rustempašić Emir, profesor vjeronauke.

Baždar Amra, profesor Građanskog obrazovanja/Demokratija i ljudska prava, Sociologije, Kulture religija.

 

Nastavnici stručno-teorijske nastave

 

Šeta Svjetlana, dipl.ing.arh.

Bašalić Bajna, dipl.ing.arh.

Pljakić-Bahtijarević Jasmina, dipl.ing.arh.

Čolpa Mirzet, dipl.ing.arh.

Mensura Ćuso, dipl.ing.arh.

Pelja – Vasilić Minka, dipl.ing.arh.

Zuhrić Edin, dipl.ing.arh.

Karavdić Đevdo, dipl.ing.građ.

Arnautović Samir, dipl.ing.građ.

Kapetanović Aida, dipl.ing.građ.

Malanović Hatidža, dipl.ing.građ.

Kuljuh Enisa, dipl.ing geo.

Vrce Šida, dipl.ing geo.

Hodžić Zonja, dipl.ing.geo.

Tucović Uzeir, dipl.ing.geo.

Kereš Irfan, dipl.ing.geo.

Mahmutagić Dženana, dipl.ing.geo.

Malanović Edis, dipl.ing.geo.

Mesihović Minka, dipl.ing.arh.

 

Nastavnici praktične nastave

 

Smajić Saudin, nastavnik

Kršo Dženan, nastavnik

 

Tehničko osoblje

 

Ramić Nedžad

Karović Fatima

Mudželet Alma

Kovačević Dženita

Maslar Alisa

Imamović Enesija

Žilić Enisa

Mortarlić Enisa

Zorlak Aldijana