JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo

Uprava škole

 

Demir Asmir, prof

Direktor škole

 Čolpa Mirzet, d.i.a

Zamjenik direktora

Arnaut Minka, dipl. pravnik

Sekretar

Računovodstvo

Čobo Sajima, dipl.oec.
Šef Računovodstva

Mudželet Alma
Blagajnica

Stručni saradnici

Ćosović Jasna, prof.
Pedagog

Hadžikadunić Dubravka, prof.
Bibliotekar

Osmanagić Lejla, dipl.psiholog
Psiholog

Škrijelj Lejla, dips.scr
Socijalni radnik

Nastavnici opšteobrazovne nastave

Jahić Azra, Profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.

Hrnić Arma, Profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.

Larma Vladimira, Profesor engleskog jezika.

Dugalić Silvana, Profesor engleskog jezika.

Bajrektarević Lejla, Profesor fizike.

Muhović Dalila, Profesor hemije.

Bojić Mirsad, Profesor sporta.

Isa Adnan, Profesor sporta.

Pozder Mubera, Profesor historije.

Bektešević Damir, Profesor matematike.

Kos-Raščić Mersiha, Profesor matematike.

Pljevljak Admir, prof, Profesor matematike..

Rustempašić Emir, Profesor vjeronauke.

Baždar Amra, Profesor Građanskog obrazovanja/Demokratija i ljudska prava, Sociologije, Kulture religija.

Nastavnici stručno-teorijske nastave

Šeta Svjetlana, dipl.ing.arh

Bašalić Bajna, dipl.ing.arh

Pljakić-Bahtijarević Jasmina, dipl.ing.arh

Čolpa Mirzet, dipl.ing.arh

Imširpašić Jasmina, dipl.ing.arh

Pelja – Vasilić Minka, dipl.ing.arh

Zuhrić Edin, dipl.ing.arh

Karavdić Đevdo, dipl.ing.građ

Arnautović Samir, dipl.ing.građ

Kapetanović Aida, dipl.ing.građ

Malanović Hatidža, dipl.ing.građ

Kuljuh Enisa, dipl.ing geo

Vrce Šida, dipl.ing geo

Hodžić Zonja, dipl.ing.geo

Tucović Uzeir, dipl.ing.geo

Kereš Irfan, dipl.ing.geo

Mahmutagić Dženana, dipl.ing.geo

Malanović Edis, dipl.ing.geo

Minka Mesihović, dipl.ing.arh

Nastavnici praktične nastave

Smajić Saudin, nastavnik

Kršo Dženan, nastavnik

Tehničko osoblje

Dikonja Sanel

Vatreš Amir 

Karović Fatima

Dautović Munira

Kovačević Dženita

Maslar Alisa

Imamović Enesija

Žilić Enisa

Ibrahimović Vahid